NATJEČAJ za dodjelu poduzetničkih kredita uz subvenciju kamatne stope po Projektu “Razvoj 2017.”

Vrsta natječaja Kreditiranje
Tema/sektor Poduzetništvo, Ostalo
Županija Dubrovačko – neretvanska županija
Trajanje natječaja 15.3.2017. –
Prihvatljivi partneri 1. Fizičke osobe upisane u obrtni registar-obrti
2. Mala i srednja trgovačka društva u 100% privatnom vlasništvu
Predmet/ svrha Poticanje poduzetništva na području Dubrovačko – neretvanske županije
Prihvatljive aktivnosti 1. Kupnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata
2. Kupnja zemljišta za izgradnju gospodarskih objekata
3. Informatizacija i modernizacija poslovanja
4. Nabava opreme ili pojedinih dijelova opreme
5. Nabava prijevoznih sredstava
6. Uređenje poslovne infrastrukture
7. Uređenje ili adaptacija zavičajnih kuća, starih zapuštenih objekata i muzeja
8. Obrtna sredstva u funkciji investicija ili za unapređenje poslovanja do 30%)
Iznos kreditne stope i količine pojedinom kredita 1. Traženi iznos kredita: A)Najniži iznos: 50.000,00 kuna
B) Najviši iznos: 500.000,00 kuna
2. Kamatna stopa i naknadna banci: A) Hrvatska poštanska banka d.d. – 4,50%, godišnja, fiksno i 0,50%
B) Splitska banka d.d. – 4,70% godišnja,fiksno i 0,80%
C) Raiffaisenbank Austria d.d. – 5,00% godišnja, fiksno i 0,75%
D) Erste& Steiermarkische bank d.d. – 4,50% godišnja, fiksno i 0,50%
E) Privredna banka Zagreb d.d. – TZMF* na 182 dana + 4,25% godišnje, promjenjiva–do 6 godina i 500 kn
TZMF na 182 dana + 4,45% godišnje, promjenjiva–od 6 do 8 godina i 500 kn
TZMF na 182 dana + 4,65% godišnje, promjenjiva–od 8 do 10 godina i 500 kn
*-Trezorski zapisi Ministarstva financija Republike Hrvatske
Uz subvenciju Dubrovačko-neretvanske županije u visini od 2,00 postotna poena te dodatnih 0,50 postotna poena ukoliko se radi o ekološki prihvatljivom projektu te dodatnih 0,50 postotna poena za obrte ili trgovačka društva u kojima jedna ili više žena ima najmanje 51% kapitala u društvu, ili je žena predsjednica uprave društva
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.edubrovnik.org/category/natjecaji-i-pozivi/page/3/

Natječaj za Poduzetnik VSŽ 2016.

Vrsta natječaja Kreditiranje
Tema/sektor Poduzetništvo, Ostalo
Županija Vukovarsko-srijemska županija
Trajanje natječaja 3.6.2016. –
Prihvatljivi partneri Obrti, mala i srednja trgovačka društva, zadruge, slobodna zanimanja, te ustanove koje obavljaju poduzetničku djelatnost, OPG-i.
Ispunjavanje uvjeta Privredne banke Zagreb (PBZ)
Predmet/ svrha Poticanje poduzetničke djelatnosti na području Vukovarsko – srijemske županije
Prihvatljive aktivnosti Namjena kredita : A) kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata
B) kupovina poljoprivrednog zemljišta
C) nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme
D) nabava novih proizvodnih objekata (plastenici, staklenici)
E) podizanje dugotrajnih nasada
F) trajna obrtna sredstva
Kreditne stope 1. Visina kredita : A) Najniži iznos kredita: 10.000,00 EUR-a u protuvrijednosti HRK
B) Najviši iznos kredita: 200.000,00 EUR-a u protuvrijednosti HRK za investicije te 100.000 EUR-a u protuvrijednosti HRK za trajna obrtna sredstva
2. Kamatna stopa: Promjenjiva, u visini tromjesečnog EURIBOR-a uvećano za 5,35 postotnih poena,min.5,35%, što uz subvenciju županije od 2,1 postotna poena za krajnjeg korisnika trenutno iznosi 3.25%
3. Rok otplate kredita: A) Za nove investicije od 36 do 84 mjeseca, mogućnost počeka od 1 godine, a koji je uključen u rok otplate
B) Za trajna obrtna sredstva od 18 do 36 mjeseci
4. Rok iskorištenja kredita: Za nove investicije do 12 mjeseci, za trajna obrtna sredstva do 3 mjeseca a sve od potpisa ugovora o kreditu.
5. Naknada troškova za obradu i odobrenje kredita : Do 0.80% jednokratno, minimalno 1.000 kn na iznos odobrenog kredita za sve troškove banke, a prije korištenja kredita
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.vusz.hr/natjecaj/natjecaj-za-poduzetnik-vsz-2016

JAVNI NATJEČAJ za poduzetničke kredite po programu KREDITOM DO USPJEHA 2014. Mjera 1. KREDITOM DO KONKURENTNOSTI

Vrsta natječaja Kreditiranje
Tema/sektor Poduzetništvo
Županija Karlovačka
Trajanje natječaja 11. svibnja 2015. –
Prihvatljivi partneri Mikro, mali i srednji subjekti malog, gospodarstva i to: trgovačka društva, d.o.o. i j.d.o.o., obrti na području Karlovačke županije
Predmet/ svrha Primarna svrha Programa bila je pomaganje gospodarstvu RH da izađe iz recesije, ali pošto je taj cilj ostvaren primjenjuje se sekundarni zadatak poticanje malog i srednjeg poduzetništva sa ciljem dodatnog zapošljavanja uz konstantan i stabilan dotok povoljnih kredita koji će stabilizirati oslabljeno tržište.
Prihvatljive aktivnosti i stope kreditiranja 1. Namjena kredita : A) Kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata (stanovi isključeni)
B) kupnja nove opreme ili novog dijela opreme
2. Visina kredita: A) od 100 000 – 5 000 000 kuna (1 kredit godišnje po poduzetniku)
B) Financiranje obrtnih sredstava može se odobriti u iznosu od 20% (uslužna djelatnost) i 30% (proizvodna djelatnost)
3. Nominalna kamatna stopa – najviše 7% u trenutku sklapanja ugovora, ukoliko je HAMAG BICRO jamac 6,5%
4. Troškovi obrade kredita – najviše 0,5%
5. Rok otplate kredita: A) 10 godina – Kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata
B) 7 godina – kupnja nove opreme ili novog dijela opreme
6. Rok iskorištenja kredita – 12 mjeseci
7. Visina jamstva – 1:1,5
8. Instrumenti osiguranja: A) Uobičajeni instrumenti osiguranja u kreditnom poslovanju banke
B) Moguće jamstvo HAMAG BICRO sukladno Općim uvjetima i Pravilniku o izdavanju jamstava
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju https://www.kazup.hr/natjecaji/poduzetnicki-krediti.html

Provedba Intervencijskog plana Grada Knina KK.08.2.1.05; Ograničen poziv – NOVO

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Socijalna uključenost
Grad/općina Knin
Trajanje natječaja 31.05.2017. – 30.06.2022.
Iznosi sredstava 14.178.000 €
Prihvatljivi prijavitelji Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Prihvatljivi partneri Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Udruge, Razvojne agencije, Ustanove, Ostalo
Predmet/ svrha Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Knina s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva.
Iznos bespovratnih sredstava 106.335.000,00 HRK
Intenzitet 85%
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.eu-projekti.info/natjecaji/provedba-intervencijskog-plana-grada-knina-kk-08-2-1-05-ogranicen-poziv
info@eu-projekti.com.

Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda KK.08.2.1.07; Ograničeni poziv – NOVO

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Socijalna uključenost
Grad/općina Beli Manastir i Darda
Trajanje natječaja 31.05.2017. – 30.06.2022.
Iznosi sredstava 17.778.442 €
Prihvatljivi prijavitelji Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Prihvatljivi partneri Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Udruge, Ustanove, Ostalo
Predmet/ svrha Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Belog Manastira i Općine Darda s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva.
Iznos bespovratnih sredstava 133.338.316,00 HRK
Intenzitet 85%
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.eu-projekti.info/natjecaji/provedba-intervencijskog-plana-grada-belog-manastira-i-opcine-darda-kk-08-2-1-07-ograniceni-poziv
info@eu-projekti.com.

Javni natječaj za poduzetničke kredite iz Programa „Kreditom do uspjeha 2014.“ Mjera 1. – „Kreditom do konkurentnosti“

Vrsta natječaja Kreditiranje
Tema/sektor Poduzetništvo, Ostalo
Županija Šibensko – kninska
Trajanje natječaja 25.3.2015. – 2020.
Prihvatljivi partneri Mikro, mali i srednji subjekti malog, gospodarstva i to: trgovačka društva, d.o.o. i j.d.o.o., obrti na području Šibensko – kninske županije
Predmet/ svrha Primarna svrha Programa bila je pomaganje gospodarstvu RH da izađe iz recesije, ali pošto je taj cilj ostvaren primjenjuje se sekundarni zadatak poticanje malog i srednjeg poduzetništva sa ciljem dodatnog zapošljavanja uz konstantan i stabilan dotok povoljnih kredita koji će stabilizirati oslabljeno tržište.
Prihvatljive aktivnosti i stope kreditiranja 1. Namjena kredita : A) Kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata (stanovi isključeni)
B) kupnja nove opreme ili novog dijela opreme
2. Visina kredita: A) od 100 000 – 5 000 000 kuna (1 kredit godišnje po poduzetniku)
B) Financiranje obrtnih sredstava može se odobriti u iznosu od 20% (uslužna djelatnost) i 30% (proizvodna djelatnost)
3. Nominalna kamatna stopa – najviše 7% u trenutku sklapanja ugovora, ukoliko je HAMAG BICRO jamac 6,5%
4. Troškovi obrade kredita – najviše 0,5%
5. Rok otplate kredita: A) 10 godina – Kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata
B) 7 godina – kupnja nove opreme ili novog dijela opreme
6. Rok iskorištenja kredita – 12 mjeseci
7. Visina jamstva – 1:1,5
8. Instrumenti osiguranja: A) Uobičajeni instrumenti osiguranja u kreditnom poslovanju banke
B) Moguće jamstvo HAMAG BICRO sukladno Općim uvjetima i Pravilniku o izdavanju jamstava
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://sibensko-kninska-zupanija.hr/informacije/javni-pozivi-i-natjeaji-za-poduzetnike/javni-natjeaj-za-poduzetnike-kredite-iz-programa-kreditom-do-uspjeha-2014-/216.html

Program dodjele državnih potpora – za razvoj CEKOM-a

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poduzetništvo, Obrazovanje
Trajanje natječaja 2014. do 2020.
Predmet/ svrha Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija;
Promicanje poslovnih ulaganjau inovacijama i istraživanjima te razvoj vezai sinergijaizmeđupoduzeća, istraživačko razvojnih centara i visokog obrazovanja;
Povećanje aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora krozstvaranje povoljnog inovacijskog okruženja.
Vrste državnih potpora/ prihvatljivi troškovi/ Intenzitet A) Potpore za ulaganje u istraživačku infrastrukturu:
1. Dodjeljuje za izgradnju ili nadogradnjuistraživačkih infrastruktura kojeobavljaju ekonomsku djelatnost
2. Ako obavlja i ekonomske i neekonomske djelatnosti,financiranje, troškovi i prihodi svake vrste djelatnosti navode se zasebno natemelju dosljedno primjenjivanih i objektivno opravdanih načelatroškovnog računovodstva
3. Ako cijena za upravljanje infrastrukturom ili upotrebljavanjeinfrastruktureodgovara tržišnoj cijeni
4. Otvoren je za više korisnika i omogućuje se na transparentnoji nediskriminirajućoj osnovi
5. Poduzetnicimakoji su financirali najmanje 10%troškova ulaganja uinfrastrukturumože se odobriti povlašteni pristup uz povoljnije uvjete
6. Prihvatljivi troškovi su troškovi ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu
7. Intenzitet potpore ne premašuje50 %prihvatljivih troškova. Preostali dioinfrastrukture financira se iz sredstava koja ne uključuju državne potpore
8. Ako istraživačka infrastruktura primi javno financiranje i za ekonomske ineekonomske djelatnosti, davatelj potpore uspostaviti će sustav praćenja i povratasredstava kako bi se osiguralo da kao posljedica povećanjaudjela ekonomskihdjelatnosti u kako bi se osiguralo da kao posljedica povećanja udjela ekonomskihdjelatnosti u odnosu na situaciju koja se predviđala u vrijeme dodjele potpore nije došlo do premašivanja primjenjivog intenziteta potpore

B) Potpore za inovacijske klastere :
1. Za ulaganje u inovacijski klaster i operativne troškove klastera
2. Pravnom subjektu koji vodi inovacijski klasterako:
A) Pravni subjekt koji vodi inovacijski klaster osigurava otvoren pristup prostorima,objektima i djelatnostimaklastera za više korisnika i omogućen je natransparentan i ne diskriminirajućinačin
B) Naknade za uporabu objekata klastera i sudjelovanje u njegovim djelatnostimaodgovaraju tržišnoj cijeni ili troškovima uporabe i sudjelovanja.
3. Poduzetnicima koji su financirali najmanje 10% troškova ulaganja u inovacijski klaster može se odobriti povlašteni pristup uz povoljnije uvjete
4. Potpore za ulaganje mogu se dodijeliti za izgradnju ili nadogradnju inovacijskih klastera.Prihvatljivi troškovi su troškovi ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu.
5. Intenzitet potpore za ulaganje u inovacijske klastere ne premašuje 65%prihvatljivih troškova.
6. Za rad inovacijskih klasteramože se dodijeliti operativna potpora pravnom subjektu kojivodi inovacijski klaster za razdoblje trajanja projekta. Razdoblje potpore ne premašuje10 godina.
7. Operativne potpore za inovacijske klastere -troškovirada zaposlenika i administrativni troškovi koji se odnose na: A) Poticanje klastera u cilju olakšavanja suradnje, razmjene informacija i pružanja iliusmjeravanja specijaliziranih i prilagođenih usluga poslovne podrške
B) Promidžbuklastera kako bi se povećalo sudjelovanje novih poduzetnika ili organizacija ipovećala vidljivost
C) Upravljanje objektimaklastera;na organizaciju programa izobrazbe, radionica ikonferencija kako bi se poticala razmjena znanja, povezivanje i transnacionalna suradnja.
8. Intenzitet operativne potpore ne premašuje 50% ukupnih prihvatljivih troškova

C) Potpore za projekte istraživanja i razvoja:
1. Dio projekta istraživanja i razvojamora biti obuhvaćen jednom ili u slučaju: A) Temeljno istraživanje
B) industrijsko istraživanje
C) eksperimentalni razvoj
D) studije izvedivosti
2. Obzirom na projekte istraživanja i razvoja: A) Troškovi osoblja: istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja zaposlenog na istraživačkom Projektu
B) Troškovi instrumenata i opreme, Ako se instrumenti i oprema ne upotrebljavaju tijekom čitavog njihova vijeka trajanja, prihvatljivim troškovima smatraju se samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta
C) Troškovi zgrada i zemljišta. Za zgrade se prihvatljivim troškovima smatraju samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta. Za zemljište, prihvatljivi troškovi su ustupanja na komercijalnoj osnovi i stvarno nastali kapitalni troškovi
D) Troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima
E) Troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za Projekt
F) Režijski troškovi i ostali izdaci poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno kao posljedica projekta
3. Intenzitet potpore za svakog korisnika ne premašuje: A) 100% za temeljno istraživanje
B) 50% zaindustrijsko istraživanje
C) 25% za eksperimentalni razvoj
D) 50% zastudije izvedivosti
Intenzitet se može povećati za10postotnih bodova zasrednja poduzeća i 20 postotnih bodova za mala poduzeća.
Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore) 798.000.000,00 HRK (105.000.000000 eura)
(1 milijun eura – 15 milijuna eura)

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.mingo.hr/page/stupio-na-snagu-program-dodjele-drzavnih-potpora-za-razvoj-cekom-a

Program ruralnog razvoja 2014.-2020.

Tema/ sektor Poljoprivreda
Trajanje natječaja 2014.-2020.
Prihvatljivi partneri / svrha Poticanje razvoja poljoprivrede i sličnih djelatnosti pazeći na zaštitu okoliša i prirode.
Iznosi sredstava i raspodjela istih Ukupna vrijednost 2.383 milijarde eura – 2.026 milijardi eura se financira iz Europskog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), a ostatak pokriva RH
Sredstva se dijele na sljedeći način :
1. 29% – Povećanje održivosti poljoprivrednih gospodarstava te konkurentnosti svih vrsta poljoprivrednih djelatnosti u svim regijama
2. 28% – Obnavljanje, očuvanje i poboljšanje ekosustava vezanih uz poljoprivredu i šumarstvo
3. 20% – Promicanje socijalne uključenosti, smanjenje siromaštva i gospodarski razvoj u ruralnim područjima
4. 12% – Promicanje organiziranja lanca prehrane, uključujući preradu i trženje poljoprivrednih proizvoda, dobrobit životinja te upravljanje rizicima u poljoprivredi
5. 8% – Promicanje učinkovitosti resursa i pomaka prema klimatski elastičnom gospodarstvu s niskom razinom ugljika u poljoprivrednom, prehrambenom i šumarskom sektoru
6. 3% – Promicanje znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.strukturnifondovi.hr/program-ruralnog-razvoja-2014-2020
http://ruralnirazvoj.hr/
Program ruralnog razvoja 2014.-2020./Ministarstvo poljoprivrede
Ministarstvo poljoprivrede
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Tema/ sektor Ljudski potencijali
Trajanje natječaja 2014.-2020.
Prihvatljivi partneri / svrha Zainteresirani za ulaganje u ljudski kapital, jačanje konkurentnosti europskog gospodarstva, borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti te poboljšanje učinkovitosti javne uprave
Iznosi sredstava i raspodjela istih Ukupna vrijednost 1,85 milijardi eura – 1,58 milijardi se financira iz proračuna Europske unije, 66 milijuna eura iz Inicijative za zapošljavanje mladih, 15% pokriva RH
Sredstva se dijele na sljedeći način :
1. 34% – Zapošljavanje i mobilnost radne snage
2. 28% – Obrazovanje i cijelo životno učenje
3. 21% – Socijalno uključivanje
4. 12% – Pametna administracija
5. 5% – Tehnička pomoć
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.strukturnifondovi.hr/op-ucinkoviti-ljudski-potencijali-2014-2020-780
www.esf.hr
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Europska unija
Europski socijalni fond

Program državnih potpora – za aktivnosti IRI

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poduzetništvo
Trajanje natječaja 2014. do 2020.
Prihvatljivi partneri Mikro, mala, srednja i velika poduzeća
Predmet/ svrha Razvoja novihproizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa kroz povećanje ulaganja poslovnog sektora u istraživanje,razvoj i inovacije, jačanje istraživačkih kapaciteta poduzeća te povećanje njihove suradnje sa znanstveno istraživačkim institucijama.
Vrste državnih potpora/ prihvatljivi troškovi A)Regionalne potpore za ulaganje :
1.Potpore se mogu dodijeliti za početno ulaganje u cilju razvoja istraživačkih kapaciteta, bez obzira na veličinu korisnika.
2. Prihvatljivi troškovi: A) troškovi ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu
B) procijenjeni troškovi plaća proizašli iz otvaranja radnih mjestauslijed početnog ulaganja, izračunani kroz razdoblje od dvije godine
C) Kombinacija A) i B)
3. Ulaganje ostaje u području koje prima potporu tijekom najmanje 5 godinanakon dovršetka ulaganja. odnosno najmanje 3 godinenakon dovršetka ulaganja u slučaju MSP-ova – isto vrijedi i za zakup.
4. Postrojenja ili strojeve zakup mora biti u obliku financijskog leasinga i sadržavati obvezu korisnika potpore na kupnju imovine nakon isteka ugovora o zakupu – uzimaju se u obzir isključivo troškovi kupnje imovine od treće osobe nepovezane s kupcem. Transakcija se izvršava po tržišnim uvjetima.
5. Mogućnost pokrivanja troškova zbog promjene u proizvodnji ukoliko se ispunjavaju zadani uvjeti.
6. Nematerijalna imovina ako ispunjava sljedeće uvjete: A) upotrijebiti se isključivo u poslovnoj jedinici koja prima potporu
B) mora se voditi kao imovina koja se amortizira
C) mora biti kupljena po tržišnim uvjetima od treće osobe nepovezane s kupcem
D) mora biti uključena u imovinu poduzetnika koji prima potporu i ostati povezana s projektom za koji se dodjeljuje potpora rijekom najmanje 5 godinaili 3 godine u slučaju MSP-ova.
7. Povećanje plaća i broja zaposlenika na dotičnom području5 godinaili 3 godine u slučaju MSP-ova.

B)Potpore za projekte istraživanja i razvoja :
1. Biti će dodijeljene poduzetnicima koji provode projekteistraživanja, razvoja i inovacija usmjerene na razvoj novih ili značajno poboljšanih proizvoda, tehnologija, procesa ili usluga
2. Ako projekt obuhvaća jednu ili više kategorija: A) temeljno istraživanje
B) industrijsko istraživanje
C) eksperimentalni razvoj
D) studije izvedivosti
3. Obzirom na projekte istraživanja i razvoja: A) Troškovi osoblja: istraživača, tehničara i ostalog pomoćnog osoblja zaposlenog na istraživačkom Projektu
B) Troškovi instrumenata i opreme, Ako se instrumenti i oprema ne upotrebljavaju tijekom čitavog njihova vijeka trajanja, prihvatljivim troškovima smatraju se samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta
C) Troškovi zgrada i zemljišta. Za zgrade se prihvatljivim troškovima smatraju samo troškovi amortizacije nastali u razdoblju trajanja projekta. Za zemljište, prihvatljivi troškovi su ustupanja na komercijalnoj osnovi i stvarno nastali kapitalni troškovi
D) Troškovi istraživanja koje se provodi na temelju ugovora, znanja i patenata koji se pribavljaju ili licencijom ustupaju od drugih strana po tržišnim uvjetima
E) Troškovi savjetodavnih i sličnih usluga koje se upotrebljavaju isključivo za Projekt
F) Režijski troškovi i ostali izdaci poslovanja, uključujući troškove materijala, potrošne robe i sličnih proizvoda, nastali izravno kao posljedica projekta
Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore) 1.558.000.000,00 HRK (205.000.000,00 EUR)
(25.000,00 EUR (190.000,00 HRK) – 7.500.000,00 EUR (57.000.000,00 HRK))

Intenzitet/ Osigurana sredstva Ovisno o veličini poduzeća, namjeni i posebnim uvjetima maksimalno 100% troškova
Korisnik potpore mora osigurati financijski doprinos od najmanje 25 % prihvatljivih troškova, iz vlastitih izvora ili vanjskim financiranjem, u obliku oslobođenom od bilokakve državne potpore

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.mingo.hr/page/stupio-na-snagu-program-drzavnih-potpora-za-aktivnosti-ir

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Tema/sektor Poduzetništvo
Trajanje natječaja 2014. do 2020.
Prihvatljivi partneri / svrha Svi koji Ulažu u rast i radna mjesta kroz poticanje ulaganja u infrastrukturne investicije i pružaju potporu razvoja poduzetništva i istraživačkih djelatnosti.
Iznosi sredstava i raspodjela istih Ukupna vrijednost projekta je 267.496.647,06 kuna sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 227.372.150,00 kuna.
Republici Hrvatskoj je na raspolaganju 6,881 milijarda eura od čega 4,321 milijarda eura iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i 2,559 milijardi eura iz Kohezijskog fonda (KF).
Dodatnih 15 % sredstava financira RH te se budžet penje na 8,081 milijardi eura od toga budžet se dijeli nasljedeći način : A) Zaštita okoliša, prometna infrastruktura i prilagodba klimatskim promjenama – 3,5 milijardi eura
B) Konkurentnost, istraživanje i inovacije, informacijske i telekomunikacijske tehnologije, razvoj malih i srednjih poduzeća, nisko ugljično gospodarstvo i obrazovanje – 2,7 milijardi eura
C) Podrška malim i srednjim poduzećima i ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije – 1,94milijardi eura
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Europska unija
fondovi@mrrfeu.hr

Program za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (COSME 2014.-2020.)

Tema/sektor Poduzetništvo
Trajanje natječaja 2014. do 2020.
Prihvatljivi partneri Mala i srednja poduzeća, poduzetnici, poslovne organizacije za podršku poduzećima , građani koji žele biti samozaposleni ili se susreću s poteškoćama
Predmet/ svrha Poticanje poduzetničke kulture i jačanjekonkurentnosti kako u Hrvatskoj tako i na zajedničkom Europskom tržištu uz pomoć financiranja projekata koji će pomoći malim i srednjim poduzećima.
Struktura programa A) Financijski instrumenti namijenjeni su tvrtkama u različitim fazama njihovog životnog ciklusa: stvaranje, širenje i poslovni i transferi.
1. Instrument kapital za rast (EquityFacility for Growth) će pružiti rizični kapital poduzećima, posebice u svojoj fazi rasta.
2. Instrument za garancije zajmova (LoanGuaranteeFacility) će pokrivati kredite do 150.000 eura, te će biti na raspolaganju za sve vrste malih i srednjih poduzeća.
B) Enterprise Europe Network je “one-stop-shop” za poslovne potrebe malih i srednjih poduzeća u EU i šire. Ona okuplja više od 600 organizacija za potporu poduzećima iz preko 60 zemalja, uključujući gospodarske i industrijske komore, tehnološke centre ili razvojne agencije.
C) Potpora će se dati za poticanje trans-nacionalnih mreža, za razmjenu dobre prakse i utvrđivanje mogućnosti za širenje poslovnih aktivnosti.
Biti će uspostavljene inicijative poput Tjedna malog i srednjeg poduzetništva i Mreže žena poduzetnica
D) Analitički rad će se poduzeti kako bi se olakšalo „evidence-based“ stvaranje politike od strane nacionalnih i regionalnih donosioca politika. Takav rad uključuje prikupljanje i analizu podataka o izvedbi i politikama država članica i regija, kao i drugim gospodarstvima, ali i studije o najnovijim trendovima i razvoju u pojedinim sektorima u europskim i svjetskim tržištima.
E) COSME program će pružiti podršku malim i srednjim poduzećima kako bi se olakšalo širenje poslovanja na jedinstvenom tržištu EU-a te na tržištima izvan EU-a. Međunarodna poslovna suradnja će se poticati, posebice, kako bi se smanjila razlika u regulatornom i poslovnom okruženju, između EU i njezinih glavnih trgovinskih partnera. Besplatne usluge će se nastaviti, kao npr. usluge koje nudi IPR Helpdesk za Kinu, usluge koje pomažu u upravljanju pravom intelektualnog vlasništva i srodnim pitanjima u toj zemlji.
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.strukturnifondovi.hr/cosme
http://ec.europa.eu/cip/cosme/index_en.htm
http://www.minpo.hr/default.aspx?id=520

Obzor 2020. – program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020.

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Znanost, Industrijsko, Ostalo
Trajanje natječaja 2014. do 2020.
Prihvatljivi partneri Fakulteti, sveučilišta, znanstveno-istraživački centri ili instituti, mikro i mala i srednja poduzeća, velike kompanije, javne ustanove, civilne udruge – sve organizacije koje imaju pravnu osobnost. Fizičke osobe – za financiranje istraživača Marie Skłodowska Curie i stipendije Europskog istraživačkog vijeća sa svojom matičnom institucijom.
Prihvatljivi partneri Minimalno tri partnera iz tri različite države članice EU-a ili države pridružene Obzoru 2020.
Predmet/ svrha Jačanje položaja EU u znanosti, Osnaživanje vodeće pozicije gospodarstva u inovacijama i za rješavanje izazova kao što su klimatske promjene, razvijanje održivog prijevoza i mobilnosti, smanjenje cijenaobnovljivih izvora energije, osiguravanje sigurnosti hrane ili suočavanje s problemima koji se odnose na starenje stanovništva.
Prihvatljive aktivnosti provode se kroz “Izvrsna znanost” : A) Europsko istraživačko vijeće (ERC) – jačanje istraživanja u graničnim područjima znanosti
B) Buduće i nadolazeće tehnologije(FET) – jačanje kolaborativnih, transdisciplinarnih istraživanja koja teže nastanku radikalnih inovacija i podržavaju alternativne ciljeve i koncepte
C) Aktivnosti MCS (Marie Curie Sklodowska Actions) – podrška inovativnoj izobrazbi i osposobljavanje istraživača, njihovih vještina, te geografskoj i transdisciplinarnojmobilnosti
D) Istraživačke infrastrukture(RI) – razvoj i jačanje europskih istraživačkih infrastruktura svjetske klase, uključujući i e-infrastrukture
„Industrijsko vodstvo“ : A)„Vodstvo u omogućavajućim tehnologijama” (LEIT) koja podržava kolaborativne istraživačke i inovacijske projekte s jakim fokusom na primijenjena istraživanja strateških tehnologija Europe, odnosno ključnih razvojnih tehnologija (KET): informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT), nanotehnologije, napredni materijali, biotehnologija, napredna proizvodnja i prerada i svemir.
B) Malo i srednju poduzetništvo : 1. „Pristup rizičnom kapitalu“ s naglaskom na osiguranje rizičnog kapitala potrebnog u ranoj fazi inovacijskog razvoja i aktivnost
2. „Inovacija u malim i srednjim poduzećima“ pomoću kojih se promiče njihov rast povećanjem inovativnosti putem raznih instrumenata.
„Društveni izazovi“ : A)Zdravlje, demografske promjene i kvaliteta života
B) Sigurnost hrane, održiva poljoprivreda i šumarstvo, istraživanje mora, pomorja i unutarnjih voda i bioekonomija
C) Sigurna, čista i učinkovita energija
D) Pametni, zeleni i integrirani promet
E) Klimatska aktivnost, okoliš, učinkovitost resursa i sirovine
F) Uključiva inovativna i promišljena društva
G) Sigurna društva
Mogućnosti za male i srednje poduzetnike Namijenjeno je oko 20% ukupnog proračuna za prioritet „Društveni izazovi“ i „Vodstvo u omogućavajućim i industrijskim tehnologijama“
Posebne aktivnosti u okviru prioriteta „Industrijsko vodstvo“ – „Inovacija u MSP“ i „Pristup rizičnom kapitalu“, namijenjene su isključivo malim i srednjim poduzećima
Pruža potpora za sudjelovanje i u prvom prioritetu Obzor 2020, izvrsnoj znanosti kroz aktivnosti Marie S. Curie i aktivnostima u području budućih i nadolazećih tehnologija(FET)
Aktivnosti Europske poduzetničke mreže (Enterprise Europe Network) i inicijativa Eurostars, malim i srednjim poduzećima će dodatno olakšati pristup Obzoru 2020.
Obzor 2020. pojednostavljuje pravila te se to očituje kroz: A) Jedinstveni skup pravila prilagođen je cijelom istraživačkom i inovacijskom ciklusu, usklađen s financijskim uredbama, koherentan s ostalim novim programima EU
B)Pojednostavljene stope financiranja i jedinstvena stopa za indirektne troškove
C)Jednostavni evaluacijski kriteriji – izvrsnost, učinak i implementacija
D) Novi oblici financiranja namijenjeni za inovacije su: predkomercijalne odnosno predtržišne nabave, poticajne nagrade, namjenski krediti i vlasnički instrumenti
E) Međunarodno sudjelovanje je olakšano, ali bolje štiti interese EU
F) Jednostavnija pravila za financiranje
G)Manje i preciznije ciljane kontrole i revizije
H) Poboljšana pravila zaštite intelektualnog vlasništva
Iznos bespovratnih sredstava – Ukupno
A) Jačanje položaja EU u znanosti s namjenskim sredstvima od
B) Osnaživanje vodeće pozicije gospodarstva u inovacijama sa
C) Pomoći za rješavanje izazova s kojima se suočavaju svi Europljani 78,6 milijardi eura
A)24,598 milijuna eura
B)17,938 milijuna eura
C)31,748 milijuna eura
Intenzitet Bespovratna sredstva za istraživanje i razvoj (100% financiranje svih aktivnosti i sudionika u konzorciju s najmanje tri partnera iz tri različite zemlje članice ili pridružene zemlje)
Bespovratna sredstva za inovacije (70% financiranja svih aktivnosti i sudionika u konzorciju)
Aktivnosti potpore i koordinacije (100% financiranje svih aktivnosti)
Sufinanciranje aktivnosti (co-funding)
Nagrade
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.strukturnifondovi.hr/obzor-2020
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://www.obzor2020.hr/
http://www.mobilnost.hr/index.php?id=785

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova putem organizacija za poslovnu podršku KK.03.2.1.09

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poduzetništvo
Trajanje natječaja 01.08.2017. – 31.12.2017.
Iznosi sredstava 5.000.000 €
Prihvatljivi prijavitelji 1. poduzetničke potporne institucije (PPI), upisane u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture
2. poduzetničke, gospodarske i obrtničke organizacije osnovane posebnim zakonima
3. udruge poduzetnika, interesne i druge organizacije koje promiču i štite strukovne interese MSP-ova.
Predmet/ svrha Olakšati malim i srednjim poduzetnicima da zajedničkim nastupom na međunarodnim događajima povećaju mogućnost predstavljanja proizvoda/usluga inozemnoj poslovnoj zajednici, kao i mogućnost poslovne suradnje s inozemnim partnerima.
Prihvatljive aktivnosti GRUPA 1:
A) priprema strategija ulaska na inozemna tržišta za prihvatljive gospodarske djelatnosti (za ciljne skupine MSP-ova s potencijalom za izvoz) na nacionalnoj razini
B) organizacija informativnih događanja na temu internacionalizacije u zemlji i inozemstvu
C) izrada promidžbenih materijala o hrvatskom gospodarstvu – samo ako je povezano s ostalim prihvatljivim aktivnostima te bez navođenja pojedinačnih MSP-ova
GRUPA 2:
A) organiziranje poslovnih susreta (gospodarskih izaslanstava, matchmaking i/ili B2B događanja) u zemlji i inozemstvu
B) organizacija kolektivnih nastupa na međunarodnim sajmovima 14 u inozemstvu (za prihvatljive gospodarske djelatnosti)
C) organizacija nastupa na sajmovima u kojima je Hrvatska zemlja-partner (uz prihvaćanje Hrvatske kao zemlje-partnera na sajmu u inozemstvu po donesenoj Odluci Vlade RH)
Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore) 38.000.000,00 HRK (760.000,00 HRK – 7.600.000,00 HRK)
Intenzitet potpore do 100%
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.eu-projekti.info/natjecaji/internacionalizacija-poslovanja-msp-ova-putem-organizacija-za-poslovnu-podrsku-kk-03-2-1-09
info@eu-projekti.com

Javni natječaj za prikupljanje poduzetničkih zahtjeva za kredit kroz Program “Kreditom do uspjeha 2014.” Mjera 1. – Kreditom do konkurentnosti

Vrsta natječaja Kreditiranje
Tema/sektor Poduzetništvo
Županija Zagrebačka županija/Grad Zagreb
Trajanje natječaja 08.05.2017. – 31.12.2020.
Prihvatljivi partneri Mikro, mali i srednji subjekti malog, gospodarstva i to: trgovačka društva, d.o.o. i j.d.o.o., obrti na području Županije/grada Zagreba
Predmet/ svrha Primarna svrha Programa bila je pomaganje gospodarstvu RH da izađe iz recesije, ali pošto je taj cilj ostvaren primjenjuje se sekundarni zadatak poticanje malog i srednjeg poduzetništva sa ciljem dodatnog zapošljavanja uz konstantan i stabilan dotok povoljnih kredita koji će stabilizirati oslabljeno tržište.
Prihvatljive aktivnosti i stope kreditiranja 1. Namjena kredita : A) Kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata (stanovi isključeni)
B) kupnja nove opreme ili novog dijela opreme
2. Visina kredita: A) od 100 000 – 5 000 000 kuna (1 kredit godišnje po poduzetniku)
B) Financiranje obrtnih sredstava može se odobriti u iznosu od 20% (uslužna djelatnost) i 30% (proizvodna djelatnost)
3. Nominalna kamatna stopa – najviše 7% u trenutku sklapanja ugovora, ukoliko je HAMAG BICRO jamac 6,5%
4. Troškovi obrade kredita – najviše 0,5%
5. Rok otplate kredita: A) 10 godina – Kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata
B) 7 godina – kupnja nove opreme ili novog dijela opreme
6. Rok iskorištenja kredita – 12 mjeseci
7. Visina jamstva – 1:1,5
8. Instrumenti osiguranja: A) Uobičajeni instrumenti osiguranja u kreditnom poslovanju banke
B) Moguće jamstvo HAMAG BICRO sukladno Općim uvjetima i Pravilniku o izdavanju jamstava
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju https://www.zagrebacka-zupanija.hr/natjecaji/3/javni-natjecaj-za-prikupljanje-poduzetnickih-zahtj

Trajni otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“ (KK.01.2.1.01)

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Znanost i tehnologija
Trajanje natječaja 04.05.2016. – 31.12.2019.
Iznosi sredstava 99.623.415 €
Prihvatljivi prijavitelji Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća
Prihvatljivi partneri Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Udruge, Instituti, Ustanove; poduzetnici i/ili organizacije za istraživanje i širenje znanja koji doprinose istraživanju i razvoju znanosti pomažući proizvodnju i inovaciju, svi koji doprinose stručnim, financijskim, iskustvenim i administrativnim kapacitetima
Prihvatljive aktivnosti Aktivnosti istraživanja i razvoja : temeljno istraživanje, industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj, studije izvedivosti.
Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore) 748.000.000,00 HRK (190.000,00 HRK – 56.000.000,00 HRK)
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.eu-projekti.info/natjecaji/trajni-otvoreni-poziv-na-dostavu-projektnih-prijedloga-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-za-povecanje-razvoja-novih-proizvoda-i-usluga-koji-proizlaze-iz-aktivnosti-istrazivanja-i-razvoja
info@eu-projekti.com

Certifikacijom proizvoda do tržišta KK.03.2.1.08 Otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poduzetništvo
Trajanje natječaja (dva vremenska roka) 22.05.2017. – 31.12.2018. (od 22. svibnja do 29. prosinca 2017.) i (od 16. travnja do 31. prosinca 2018.)
Iznosi sredstava 5.000.000 €
Prihvatljivi prijavitelji Mala i srednja poduzeća
Predmet/ svrha Pružanje potpore za certifikaciju proizvoda kako bi povećanjem kvalitete poboljšalaatraktivnost proizvoda i povećala šansa da se domaći proizvodi probiju na zajedničko europsko tržište
Prihvatljivi troškovi Troškovi : A) pripreme propisane tehničke dokumentacije ukoliko istu priprema vanjski pružatelj usluge izrade tehničke dokumentacije
B) transporta proizvoda do akreditiranog tijela za ocjenjivanje sukladnosti
C) postupka ocjene sukladnosti proizvoda i izdavanje isprava o sukladnosti
D) svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti
Prijevod tehničke dokumentacije na strani jezik, ukoliko je neophodno za ocjenjivanje sukladnosti
Ocjenjivanje sukladnosti proizvoda
Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore) 38.000.000,00 HRK (20.000,00 HRK – 1.000.000,00 HRK)
Intenzitet A) mikro i malo poduzeće: do 85% prihvatljivih troškova
B) srednje poduzeće: do 65% prihvatljivih troškova
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.eu-projekti.info/natjecaji/certifikacijom-proizvoda-do-trzista-kk-03-2-1-08-otvoreni-postupak-u-modalitetu-trajnog-poziva
info@eu-projekti.com

Druga izmjena Programa dodjele državnih potpora za podršku razvoju MSP u turizmu

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poduzetništvo, Turizam
Trajanje natječaja 9.1.2017. – 31.12.2017.
Prijavitelji Mikro, mala i srednja poduzeća;
Predmet/ svrha Poboljšanje razvoja malih i srednjih poduzeća tijekom turističke sezone, kako bi se produljila dužina trajanja sezone, ali i sama kvaliteta usluge koja se nudi domaćim i stranim turistima.
Prihvatljive aktivnosti, troškovi i intenzitet potpore Potpore za: A)regionalno ulaganje : 1.u korist nove ekonomske djelatnosti
2. ulaganja u materijalnu (pripreme zemljišta, gradnju i rekonstrukciju zgrada, nabavu strojeva , opreme i alata) i nematerijalnu imovinu (upotrijebiti isključivo u poslovnoj jedinici, voditi s kao imovina koja se amortizira, kupljena po tržišnim uvjetima od treće osobe, uključena u imovinu poduzetnika i nakon kraja projekta ostati vezana za projekt 3 godine)
3. Ulaganje MSP mora se zadržati na mjestu ulaganja3 godine
4. Promjene u proizvodnom procesu ukoliko odgovaraju određenim uvjetima
5. Intenzitet potpore: 35% za srednje poduzetnike i 45% za mikro i male poduzetnike
6. Korisnik mora osigurati barem 25% sredstava
B) savjetodavne usluge u korist MSP-ova: 1. Izravno vezane za projekt
2. Intenzitet potpore: Do 50% prihvatljivih troškova – 2 milijuna eura po projektu
C) MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima: 1. Izravno vezane za projekt
2. Intenzitet potpore: Do 50% prihvatljivih troškova – 2 milijuna eura po projektu
D) usavršavanje: 1. Izravno vezane za projekt
2. Intenzitet potpore -2 milijuna eura po projektu: A) srednja poduzeća60% prihvatljivih troškova, 70% prihvatljivih troškova ako je radnik s invaliditetom ili radnik u nepovoljnom položaju
B)Mala i mikro poduzeća 70% prihvatljivih troškova
3. Troškovi predavača i polaznika izravno vezanih za projekt
E) ulaganje za MSP-ove: 1.materijalna i nematerijalna (isključivo za poduzetnika koji prima poticaj, vodi se kao imovina koja se amortizira, kupljena po tržišnim uvjetima od treće osobe, uključena u imovinu poduzetnika i nakon kraja projekta ostati vezana za projekt 3 godine) potpora poslovnim jedinicama
2. Intenzitet potpore: A) 10%prihvatljivih troškova za srednja poduzeća
B) 20%prihvatljivih troškova za mala poduzeća
3. Prag od 7,5 milijuna eura po poduzetniku
Iznos bespovratnih sredstava Za program je izdvojeno 50.000.000,00 € u razdoblju od 2014. – 2020.
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.mingo.hr/page/stupila-na-snagu-druga-izmjena-programa-dodjele-drzavnih-potpora-za-podrsku-razvoju-msp-u-turizmu

Podrška razvoju Centara kompetencija KK.01.2.2.03. Ograničeni poziv

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Ostalo
Trajanje natječaja 15.05.2017. – 31.12.2017.
Iznosi sredstava 104.797.000 €
Prijavitelji Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća, Klasteri
Definirana su tri modela CEKOM-a (Centara kompetencije) Model 1. : A)CEKOM organizacija za istraživanje i širenje znanja na projektima istraživanja i razvoja
B) CEKOM zajednica prijavitelja između najmanje dva poduzetnika i jedne ili više javnih znanstvenih organizacija upisanih u Upisnik znanstvenih organizacija koji imaju učinkovitu suradnju na projektima istraživanja i razvoja
Model 2. : CEKOM Inovacijski klaster koji uključuje najmanje tri poduzetnika i po potrebi jednu ili više organizacija za istraživanje i širenje znanja koji imaju učinkovitu suradnju na projektima istraživanja i razvoja
Model 3. : CEKOM pravni subjekt koji upravlja istraživačkom infrastrukturom
Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore) 785.977.500,00 HRK (7.485.500,00 HRK – 112.282.500,00 HRK)
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.eu-projekti.info/natjecaji/podrska-razvoju-centara-kompetencija-kk-01-2-2-03-ograniceni-poziv
info@eu-projekti.com

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova KK.03.2.1.07 Trajno otvoreni poziv

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poduzetništvo
Trajanje natječaja 10.05.2017. – 31.12.2017.
Iznosi sredstava 5.000.000 €
Prihvatljivi prijavitelji Mala i srednja poduzeća
Predmet i cilj Jačanje međunarodne konkurentnosti MSP-auvodeći proizvode na nova tržišta samim time pomažući da hrvatskogospodarstvo raste i napreduje.
Prihvatljive aktivnosti Nastupi na međunarodnim sajmovima izvan RH koji imaju najmanje 10 % inozemnih izlagača ili 5 % inozemnih poslovnih posjetitelja i koji je isključivo upisan u baze www.expodatabase.com i/ili www.auma.de
Prezentacije MSP-ova u okviru međunarodnog sajma izvan RH na kojem prijavitelj sudjeluje kao izlagač
Troškovi istraživanja inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH
Izrada promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu izvan RH
Sudjelovanje na b2b poslovnim razgovorima i/ili susretima koji se održavaju u sklopu međunarodnih skupova/sajmova izvan RH
Informiranje i vidljivost sukladno navedenom u točki 5.6. Informiranje i vidljivost
Troškovi usluga vanjskog stručnjaka za vođenje projekta
Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore) 37.500.000,00 HRK (100.000,00 HRK – 1.000.000,00 HRK)
Intenzitet potpore Srednje poduzeće 65% prihvatljivih troškova
Mikro poduzeće i malo poduzeće 85% prihvatljivih troškova
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.eu-projekti.info/natjecaji/internacionalizacija-poslovanja-msp-ova-kk-03-2-1-07-trajno-otvoreni-poziv
info@eu-projekti.com