NATJEČAJ za dodjelu poduzetničkih kredita uz subvenciju kamatne stope po Projektu “Razvoj 2017.”

Vrsta natječaja Kreditiranje Tema/sektor Poduzetništvo, Ostalo Županija Dubrovačko – neretvanska županija Trajanje natječaja 15.3.2017. – Prihvatljivi partneri 1. Fizičke osobe upisane u obrtni registar-obrti 2. Mala i srednja trgovačka društva u 100% privatnom vlasništvu Predmet/ svrha Poticanje poduzetništva na području Dubrovačko – neretvanske županije Prihvatljive aktivnosti 1. Kupnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata 2. Kupnja […]

Natječaj za Poduzetnik VSŽ 2016.

Vrsta natječaja Kreditiranje Tema/sektor Poduzetništvo, Ostalo Županija Vukovarsko-srijemska županija Trajanje natječaja 3.6.2016. – Prihvatljivi partneri Obrti, mala i srednja trgovačka društva, zadruge, slobodna zanimanja, te ustanove koje obavljaju poduzetničku djelatnost, OPG-i. Ispunjavanje uvjeta Privredne banke Zagreb (PBZ) Predmet/ svrha Poticanje poduzetničke djelatnosti na području Vukovarsko – srijemske županije Prihvatljive aktivnosti Namjena kredita : A) kupnju, […]

JAVNI NATJEČAJ za poduzetničke kredite po programu KREDITOM DO USPJEHA 2014. Mjera 1. KREDITOM DO KONKURENTNOSTI

Vrsta natječaja Kreditiranje Tema/sektor Poduzetništvo Županija Karlovačka Trajanje natječaja 11. svibnja 2015. – Prihvatljivi partneri Mikro, mali i srednji subjekti malog, gospodarstva i to: trgovačka društva, d.o.o. i j.d.o.o., obrti na području Karlovačke županije Predmet/ svrha Primarna svrha Programa bila je pomaganje gospodarstvu RH da izađe iz recesije, ali pošto je taj cilj ostvaren primjenjuje […]

Provedba Intervencijskog plana Grada Knina KK.08.2.1.05; Ograničen poziv – NOVO

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva Tema/sektor Socijalna uključenost Grad/općina Knin Trajanje natječaja 31.05.2017. – 30.06.2022. Iznosi sredstava 14.178.000 € Prihvatljivi prijavitelji Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Prihvatljivi partneri Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Udruge, Razvojne agencije, Ustanove, Ostalo Predmet/ svrha Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Knina […]

Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda KK.08.2.1.07; Ograničeni poziv – NOVO

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva Tema/sektor Socijalna uključenost Grad/općina Beli Manastir i Darda Trajanje natječaja 31.05.2017. – 30.06.2022. Iznosi sredstava 17.778.442 € Prihvatljivi prijavitelji Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Prihvatljivi partneri Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Udruge, Ustanove, Ostalo Predmet/ svrha Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada […]

Javni natječaj za poduzetničke kredite iz Programa „Kreditom do uspjeha 2014.“ Mjera 1. – „Kreditom do konkurentnosti“

Vrsta natječaja Kreditiranje Tema/sektor Poduzetništvo, Ostalo Županija Šibensko – kninska Trajanje natječaja 25.3.2015. – 2020. Prihvatljivi partneri Mikro, mali i srednji subjekti malog, gospodarstva i to: trgovačka društva, d.o.o. i j.d.o.o., obrti na području Šibensko – kninske županije Predmet/ svrha Primarna svrha Programa bila je pomaganje gospodarstvu RH da izađe iz recesije, ali pošto je […]

Program dodjele državnih potpora – za razvoj CEKOM-a

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva Tema/sektor Poduzetništvo, Obrazovanje Trajanje natječaja 2014. do 2020. Predmet/ svrha Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija; Promicanje poslovnih ulaganjau inovacijama i istraživanjima te razvoj vezai sinergijaizmeđupoduzeća, istraživačko razvojnih centara i visokog obrazovanja; Povećanje aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora krozstvaranje povoljnog inovacijskog okruženja. Vrste državnih potpora/ prihvatljivi troškovi/ Intenzitet A) Potpore […]

Program ruralnog razvoja 2014.-2020.

Tema/ sektor Poljoprivreda Trajanje natječaja 2014.-2020. Prihvatljivi partneri / svrha Poticanje razvoja poljoprivrede i sličnih djelatnosti pazeći na zaštitu okoliša i prirode. Iznosi sredstava i raspodjela istih Ukupna vrijednost 2.383 milijarde eura – 2.026 milijardi eura se financira iz Europskog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), a ostatak pokriva RH Sredstva se dijele na sljedeći način […]

OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Tema/ sektor Ljudski potencijali Trajanje natječaja 2014.-2020. Prihvatljivi partneri / svrha Zainteresirani za ulaganje u ljudski kapital, jačanje konkurentnosti europskog gospodarstva, borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti te poboljšanje učinkovitosti javne uprave Iznosi sredstava i raspodjela istih Ukupna vrijednost 1,85 milijardi eura – 1,58 milijardi se financira iz proračuna Europske unije, 66 milijuna eura iz […]

Program državnih potpora – za aktivnosti IRI

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva Tema/sektor Poduzetništvo Trajanje natječaja 2014. do 2020. Prihvatljivi partneri Mikro, mala, srednja i velika poduzeća Predmet/ svrha Razvoja novihproizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa kroz povećanje ulaganja poslovnog sektora u istraživanje,razvoj i inovacije, jačanje istraživačkih kapaciteta poduzeća te povećanje njihove suradnje sa znanstveno istraživačkim institucijama. Vrste državnih potpora/ prihvatljivi troškovi […]

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Tema/sektor Poduzetništvo Trajanje natječaja 2014. do 2020. Prihvatljivi partneri / svrha Svi koji Ulažu u rast i radna mjesta kroz poticanje ulaganja u infrastrukturne investicije i pružaju potporu razvoja poduzetništva i istraživačkih djelatnosti. Iznosi sredstava i raspodjela istih Ukupna vrijednost projekta je 267.496.647,06 kuna sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 227.372.150,00 kuna. Republici […]

Program za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća (COSME 2014.-2020.)

Tema/sektor Poduzetništvo Trajanje natječaja 2014. do 2020. Prihvatljivi partneri Mala i srednja poduzeća, poduzetnici, poslovne organizacije za podršku poduzećima , građani koji žele biti samozaposleni ili se susreću s poteškoćama Predmet/ svrha Poticanje poduzetničke kulture i jačanjekonkurentnosti kako u Hrvatskoj tako i na zajedničkom Europskom tržištu uz pomoć financiranja projekata koji će pomoći malim i […]

Obzor 2020. – program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020.

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva Tema/sektor Znanost, Industrijsko, Ostalo Trajanje natječaja 2014. do 2020. Prihvatljivi partneri Fakulteti, sveučilišta, znanstveno-istraživački centri ili instituti, mikro i mala i srednja poduzeća, velike kompanije, javne ustanove, civilne udruge – sve organizacije koje imaju pravnu osobnost. Fizičke osobe – za financiranje istraživača Marie Skłodowska Curie i stipendije Europskog istraživačkog vijeća sa […]

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova putem organizacija za poslovnu podršku KK.03.2.1.09

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva Tema/sektor Poduzetništvo Trajanje natječaja 01.08.2017. – 31.12.2017. Iznosi sredstava 5.000.000 € Prihvatljivi prijavitelji 1. poduzetničke potporne institucije (PPI), upisane u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture 2. poduzetničke, gospodarske i obrtničke organizacije osnovane posebnim zakonima 3. udruge poduzetnika, interesne i druge organizacije koje promiču i štite strukovne interese MSP-ova. Predmet/ svrha Olakšati malim […]

Javni natječaj za prikupljanje poduzetničkih zahtjeva za kredit kroz Program “Kreditom do uspjeha 2014.” Mjera 1. – Kreditom do konkurentnosti

Vrsta natječaja Kreditiranje Tema/sektor Poduzetništvo Županija Zagrebačka županija/Grad Zagreb Trajanje natječaja 08.05.2017. – 31.12.2020. Prihvatljivi partneri Mikro, mali i srednji subjekti malog, gospodarstva i to: trgovačka društva, d.o.o. i j.d.o.o., obrti na području Županije/grada Zagreba Predmet/ svrha Primarna svrha Programa bila je pomaganje gospodarstvu RH da izađe iz recesije, ali pošto je taj cilj ostvaren […]

Trajni otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“ (KK.01.2.1.01)

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva Tema/sektor Znanost i tehnologija Trajanje natječaja 04.05.2016. – 31.12.2019. Iznosi sredstava 99.623.415 € Prihvatljivi prijavitelji Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća Prihvatljivi partneri Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Udruge, Instituti, Ustanove; poduzetnici i/ili organizacije za istraživanje i širenje znanja koji doprinose istraživanju i razvoju znanosti pomažući proizvodnju i inovaciju, svi […]

Certifikacijom proizvoda do tržišta KK.03.2.1.08 Otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva Tema/sektor Poduzetništvo Trajanje natječaja (dva vremenska roka) 22.05.2017. – 31.12.2018. (od 22. svibnja do 29. prosinca 2017.) i (od 16. travnja do 31. prosinca 2018.) Iznosi sredstava 5.000.000 € Prihvatljivi prijavitelji Mala i srednja poduzeća Predmet/ svrha Pružanje potpore za certifikaciju proizvoda kako bi povećanjem kvalitete poboljšalaatraktivnost proizvoda i povećala šansa […]

Druga izmjena Programa dodjele državnih potpora za podršku razvoju MSP u turizmu

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva Tema/sektor Poduzetništvo, Turizam Trajanje natječaja 9.1.2017. – 31.12.2017. Prijavitelji Mikro, mala i srednja poduzeća; Predmet/ svrha Poboljšanje razvoja malih i srednjih poduzeća tijekom turističke sezone, kako bi se produljila dužina trajanja sezone, ali i sama kvaliteta usluge koja se nudi domaćim i stranim turistima. Prihvatljive aktivnosti, troškovi i intenzitet potpore Potpore […]

Podrška razvoju Centara kompetencija KK.01.2.2.03. Ograničeni poziv

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva Tema/sektor Ostalo Trajanje natječaja 15.05.2017. – 31.12.2017. Iznosi sredstava 104.797.000 € Prijavitelji Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća, Klasteri Definirana su tri modela CEKOM-a (Centara kompetencije) Model 1. : A)CEKOM organizacija za istraživanje i širenje znanja na projektima istraživanja i razvoja B) CEKOM zajednica prijavitelja između najmanje […]

Internacionalizacija poslovanja MSP-ova KK.03.2.1.07 Trajno otvoreni poziv

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva Tema/sektor Poduzetništvo Trajanje natječaja 10.05.2017. – 31.12.2017. Iznosi sredstava 5.000.000 € Prihvatljivi prijavitelji Mala i srednja poduzeća Predmet i cilj Jačanje međunarodne konkurentnosti MSP-auvodeći proizvode na nova tržišta samim time pomažući da hrvatskogospodarstvo raste i napreduje. Prihvatljive aktivnosti Nastupi na međunarodnim sajmovima izvan RH koji imaju najmanje 10 % inozemnih izlagača […]