Veza na daljinu

Pronaći razloge zbog kojih bi veza na daljinu mogla uspjeti posebno je teško, pogotovo jer mnogo osoba vjeruje kako takve veze nemaju budućnosti. Ako ste se našli u takvoj vezi, nemojte misliti negativno. Otkrivamo vam razloge zbog kojih veza na daljinu može uspjeti. Veza ostaje zanimljiva – Veze na daljinu uvijek su zanimljive jer uvijek […]

WC školjke i pisoari

Zbog namjene koju imaju wc školjke i pisoari možda i nisu najomiljeniji dijelovi sanitarne keramike, ali im svakako treba pridati određenu pažnju. I ne, nije to samo zbog uklapanja u stilsku uređenost vaše kupaonice i podudarnost s tušem ili možda umivaonikom, već i zbog prijeko potrebne udobnosti koju uz njih vežemo. Kao i kod ostatka […]

ZAPISNICI O POVIŠENJU I SNIŽENJU CIJENA

Svako maloprodajno mjesto zadužuje se po prodajnim cijenama s porezom na dodanu vrijednost utvrđenim prema primkama odnosno kalkulacijama. Povećanje, odnosno smanjenje cijena može se izvršiti samo na temelju zapisnika o promjeni cijene. U članku 8. Pravilnika propisan je i minimumom podataka koje zapisnik mora sadržavati u slučaju promjene cijena robe u prodavaonici u odnosu na […]

EVIDENTIRANJE PRODAJE ROBE I OBRAČUN PDV-a

Trgovci koji nisu obvezni izdavati račune Prema odredbama članka 15. stavak 8. Zakona o porezu na dodanu vrijednost račune ne moraju ispostaviti: – prodajna mjesta kod kojih se više od 50% vrijednosti prometa odnosi na prodaju dnevnog tiska, duhana i duhanskih prerađevina, lutrije, športske prognoze, lota, velda, maraka i drugih poštanskih vrijednosnica, – za prodaju […]

DOKUMENTACIJA ZA KNJIŽENJE ULAZA ROBE U PRODAVAONICU

Svako zaduženje i razduženje maloprodajnog mjesta evidentira se u knjizi popisa na način kako je to propisano člankom 6. do 9. Pravilnika o obliku i načinu vođenja popisa robe u trgovini na malo. Za nabavu robe obvezno se sastavlja primka u kojoj se evidentira vrsta, količina i prodajna cijena robe i ona predstavlja ispravu za […]

VOĐENJE KNJIGE POPISA (Obrazac KP)

Podaci u knjigu popisa upisuju se na sljedeći način: u stupac 1.: redni broj u stupac 2.: datum upisa dokumenta o zaduženju robe, odnosno razduženju robe, u stupac 3.: naziv i broj dokumenta o zaduženju, odnosno razduženju robe i o drugim promjenama koje se odnose na ukupno zaduženje odnosno razduženje robe (vraćanje robe, otpis robe […]

KNJIGA POPISA

Popis robe je obavezna evidencija u trgovini. Sukladno članku 27. Zakona o trgovini, trgovac mora za obavljanje trgovine na malo u svakoj prodavaonici i nekom drugom izdvojenom prodajnom mjestu voditi poseban popis koji sadrži podatke o nabavi, prodaji i cijeni robe. Poseban popis se vodi stalno i dnevno i mora se nalaziti u prodavaonici i […]

OBVEZNE KNJIGE TRGOVAČKOG OBRTA NA MALO

Trgovci na malo koji nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost vode: 1. Knjigu popisa po Zakonu o trgovini, 2. Evidenciju o tražbinama i obvezama, 3. Knjigu primitaka i izdataka, 4. Popis dugotrajne imovine. Trgovci na malo obveznici poreza na dodanu vrijednost vode: 1. Knjigu popisa po Zakonu o trgovini, 2. Knjigu ulaznih računa po Zakonu […]

UVJETI ZA OBAVLJANJE TRGOVAČKE DJELATNOSTI

Osnovni uvjet za obavljanje trgovačke djelatnosti je da je obrtnik registrirao jedan od oblika trgovine prema Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (Nar. Nov., br. 13/03.). Obrtnik može biti registriran za: – trgovinu na veliko koja obuhvaća: trgovinu na veliko na domaćem tržištu, uvoz i izvoz te trgovinu u tranzitu; – trgovinu na malo; i – […]

NATJEČAJ za dodjelu poduzetničkih kredita uz subvenciju kamatne stope po Projektu “Razvoj 2017.”

Vrsta natječaja Kreditiranje Tema/sektor Poduzetništvo, Ostalo Županija Dubrovačko – neretvanska županija Trajanje natječaja 15.3.2017. – Prihvatljivi partneri 1. Fizičke osobe upisane u obrtni registar-obrti 2. Mala i srednja trgovačka društva u 100% privatnom vlasništvu Predmet/ svrha Poticanje poduzetništva na području Dubrovačko – neretvanske županije Prihvatljive aktivnosti 1. Kupnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata 2. Kupnja […]

Natječaj za Poduzetnik VSŽ 2016.

Vrsta natječaja Kreditiranje Tema/sektor Poduzetništvo, Ostalo Županija Vukovarsko-srijemska županija Trajanje natječaja 3.6.2016. – Prihvatljivi partneri Obrti, mala i srednja trgovačka društva, zadruge, slobodna zanimanja, te ustanove koje obavljaju poduzetničku djelatnost, OPG-i. Ispunjavanje uvjeta Privredne banke Zagreb (PBZ) Predmet/ svrha Poticanje poduzetničke djelatnosti na području Vukovarsko – srijemske županije Prihvatljive aktivnosti Namjena kredita : A) kupnju, […]

JAVNI NATJEČAJ za poduzetničke kredite po programu KREDITOM DO USPJEHA 2014. Mjera 1. KREDITOM DO KONKURENTNOSTI

Vrsta natječaja Kreditiranje Tema/sektor Poduzetništvo Županija Karlovačka Trajanje natječaja 11. svibnja 2015. – Prihvatljivi partneri Mikro, mali i srednji subjekti malog, gospodarstva i to: trgovačka društva, d.o.o. i j.d.o.o., obrti na području Karlovačke županije Predmet/ svrha Primarna svrha Programa bila je pomaganje gospodarstvu RH da izađe iz recesije, ali pošto je taj cilj ostvaren primjenjuje […]

Provedba Intervencijskog plana Grada Knina KK.08.2.1.05; Ograničen poziv – NOVO

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva Tema/sektor Socijalna uključenost Grad/općina Knin Trajanje natječaja 31.05.2017. – 30.06.2022. Iznosi sredstava 14.178.000 € Prihvatljivi prijavitelji Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Prihvatljivi partneri Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Udruge, Razvojne agencije, Ustanove, Ostalo Predmet/ svrha Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada Knina […]

Provedba Intervencijskog plana Grada Belog Manastira i Općine Darda KK.08.2.1.07; Ograničeni poziv – NOVO

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva Tema/sektor Socijalna uključenost Grad/općina Beli Manastir i Darda Trajanje natječaja 31.05.2017. – 30.06.2022. Iznosi sredstava 17.778.442 € Prihvatljivi prijavitelji Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Prihvatljivi partneri Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Udruge, Ustanove, Ostalo Predmet/ svrha Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija Grada […]

Javni natječaj za poduzetničke kredite iz Programa „Kreditom do uspjeha 2014.“ Mjera 1. – „Kreditom do konkurentnosti“

Vrsta natječaja Kreditiranje Tema/sektor Poduzetništvo, Ostalo Županija Šibensko – kninska Trajanje natječaja 25.3.2015. – 2020. Prihvatljivi partneri Mikro, mali i srednji subjekti malog, gospodarstva i to: trgovačka društva, d.o.o. i j.d.o.o., obrti na području Šibensko – kninske županije Predmet/ svrha Primarna svrha Programa bila je pomaganje gospodarstvu RH da izađe iz recesije, ali pošto je […]

Program dodjele državnih potpora – za razvoj CEKOM-a

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva Tema/sektor Poduzetništvo, Obrazovanje Trajanje natječaja 2014. do 2020. Predmet/ svrha Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija; Promicanje poslovnih ulaganjau inovacijama i istraživanjima te razvoj vezai sinergijaizmeđupoduzeća, istraživačko razvojnih centara i visokog obrazovanja; Povećanje aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora krozstvaranje povoljnog inovacijskog okruženja. Vrste državnih potpora/ prihvatljivi troškovi/ Intenzitet A) Potpore […]

Program ruralnog razvoja 2014.-2020.

Tema/ sektor Poljoprivreda Trajanje natječaja 2014.-2020. Prihvatljivi partneri / svrha Poticanje razvoja poljoprivrede i sličnih djelatnosti pazeći na zaštitu okoliša i prirode. Iznosi sredstava i raspodjela istih Ukupna vrijednost 2.383 milijarde eura – 2.026 milijardi eura se financira iz Europskog fonda za ruralni razvoj (EPFRR), a ostatak pokriva RH Sredstva se dijele na sljedeći način […]

OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Tema/ sektor Ljudski potencijali Trajanje natječaja 2014.-2020. Prihvatljivi partneri / svrha Zainteresirani za ulaganje u ljudski kapital, jačanje konkurentnosti europskog gospodarstva, borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti te poboljšanje učinkovitosti javne uprave Iznosi sredstava i raspodjela istih Ukupna vrijednost 1,85 milijardi eura – 1,58 milijardi se financira iz proračuna Europske unije, 66 milijuna eura iz […]

Program državnih potpora – za aktivnosti IRI

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva Tema/sektor Poduzetništvo Trajanje natječaja 2014. do 2020. Prihvatljivi partneri Mikro, mala, srednja i velika poduzeća Predmet/ svrha Razvoja novihproizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa kroz povećanje ulaganja poslovnog sektora u istraživanje,razvoj i inovacije, jačanje istraživačkih kapaciteta poduzeća te povećanje njihove suradnje sa znanstveno istraživačkim institucijama. Vrste državnih potpora/ prihvatljivi troškovi […]

OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Tema/sektor Poduzetništvo Trajanje natječaja 2014. do 2020. Prihvatljivi partneri / svrha Svi koji Ulažu u rast i radna mjesta kroz poticanje ulaganja u infrastrukturne investicije i pružaju potporu razvoja poduzetništva i istraživačkih djelatnosti. Iznosi sredstava i raspodjela istih Ukupna vrijednost projekta je 267.496.647,06 kuna sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 227.372.150,00 kuna. Republici […]