Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu (KK.03.2.2.02)

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poduzetništvo
Trajanje natječaja 09.12.2016. – 31.12.2017.
Iznosi sredstava 15.128.235 €
Prihvatljivi prijavitelji Mala i srednja poduzeća (partnerstva i partnerske organizacije nisu prihvatljive)
Prihvatljive aktivnosti A) Potpore za inovacije za MSP-ove (čl. 28. Uredbe Komisije (EU) 651/2014) : Prilagodba razvijanog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta i Primjena (komercijalizacija) rezultata vlastitog istraživanja i razvoj
B) Potpore za inovacije procesa i organiziranje poslovanja (čl. 29 Uredbe Komisije (EU)
651/2014) : Prilagodba razvijanog procesa i/ili organizacije poslovanja zahtjevima tržišta i Primjena (komercijalizacija) inovacije procesa i/ili organizacije poslovanja
C)Prateće aktivnosti povezane s provedbom projekta (Potpore male vrijednosti – de minimis) : Priprema natječajne dokumentacije, Upravljanje projektom, Informiranje i vidljivost i Revizija projekta
Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore) 114.000.000,00 kuna (760.000,00 HRK – 7.600.000,00 HRK)
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.eu-projekti.info/natjecaji/komercijalizacija-inovacija-u-poduzetnistvu-kk-03-2-2-02
info@eu-projekti.com

Javni poziv za tekući projekt: T – 100015 POTICANJE OSIGURANJA U POLJOPRIVREDI

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poljoprivreda, Ostalo
Županija Koprivničko-križevačka županija
Trajanje natječaja 24.03.2017. – 31.12.2017.
Prihvatljivi prijavitelji OPG-i, obrtnici, zadruge i trgovačka društva, podnositelji zahtjeva za subvenciju moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
Predmet/ svrha Osiguranje poljoprivrednih dobara
Prihvatljive aktivnosti Osiguranje poljoprivredne proizvodnje na vlastitom poljoprivrednom zemljištu, s ciljem smanjenja iznosa šteta uslijed mogućih elementarnih nepogoda, te osiguranje plastenika i staklenika za štete nastale uslijed olujnog nevremena i tuče
Iznos bespovratnih sredstava 300.000 kuna – Minimalni iznos – 150 kn, maksimalni iznos 15.000 kn, skupna polica maksimalni iznos 20.000 kn
Intenzitet 25%
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju https://kckzz.hr/javni-poziv-za-tekuci-projekt-t-100015-poticanje-osiguranja-u-poljoprivredi-2017/

Javni poziv za tekući projekt: T 100054 POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA ZDRAVLJE I JAČANJE GENETSKOG POTENCIJALA U STOČARSTVU

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poljoprivreda
Županija Koprivničko-križevačka županija
Trajanje natječaja 24.03.2017. – 31.12.2017.
Prihvatljivi prijavitelji Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava s prebivalištem, odnosno sjedištem u Koprivničko-križevačkoj županiji
Predmet/ svrha Potpora male vrijednosti za zdravlje i jačanje genetskog potencijala u stočarstvu
Prihvatljive aktivnosti 1. Umjetna oplodnja rasplodnim materijalom visoke kvalitete za korisnike iz JLS I i II skupine prema indeksu razvijenosti koje nemaju vlastiti projekt sufinanciranja
2. Zdravstvena zaštita životinja (uključujući i pčele) za korisnike iz JLS I, II i III skupine prema indeksu razvijenosti koje nemaju vlastiti projekt sufinanciranja
3. Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija poljoprivrednih gospodarskih objekata za korisnike iz JLS I i II skupine prema indeksu razvijenosti koje nemaju vlastiti projekt sufinanciranja
4. Rana dijagnostika graviditeta kod krava, kobila, krmača, koza i ovaca gdje su prihvatljivi korisnici poljoprivredni proizvođači sa cijelog područja Koprivničko – križevačke županije
5. Za korisnike u sustavu PDV-a isti nije prihvatljiv trošak
Iznos bespovratnih sredstava 100.000 kuna – do 10.000 kn po korisniku
Intenzitet 30%
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju https://kckzz.hr/javni-poziv-za-tekuci-projekt-t-100054-potpora-male-vrijednosti-za-zdravlje-i-jacanje-genetskog-potencijala-u-stocarstvu-2/

JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima po Programu potpora male vrijednosti poduzetnicima za troškove prijave projektnih prijedloga

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poduzetništvo, Ostalo
Županija Međimurska županija
Trajanje natječaja 5.12.2016. – 31.12.2017.
Prihvatljivi prijavitelji Mikro, mali i srednji poduzetnici
Predmet/ svrha Potpora male vrijednosti olakšanje pristupa sredstvima bespovratnih potpora za mikro, male i srednje poduzetnike na području Međimurske županije
Prihvatljive aktivnosti 1. Potpora male vrijednosti dodijelit će se za sufinanciranje troškova izrade prijavne dokumentacije projektnih prijedloga koji se kandidiraju za dodjelu bespovratnih sredstava
2. Pod troškovima izrade prijavne dokumentacije podrazumijevaju se vanjske stručne usluge izrade prijavnih obrazaca, poslovnog plana, investicijske studije, marketinške strategije i ostalih obrazaca koji su sastavni dio dokumentacije javnog poziva na koji je projektni prijedlog kandidiran
Iznos bespovratnih sredstava Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 3.000,00 kn, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 15.000,00 kn
Jednom poduzetniku može se temeljem ovog poziva dodijeliti samo jedna potpora.
Intenzitet Za sufinanciranje troškova izrade prijavne dokumentacije projektnih prijedloga :
A) Poduzetnicima koju prijavljuju projektni prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava u iznosu traženih sredstava potpore jednakim ili manjem od 300.000,00 kn dodjeljuje se potpora za troškove pripreme prijavne dokumentaciji u sljedećim intenzitetima :
I)mikro, mali i srednji poduzetnici – intenzitet potpore 50% od opravdanih troškova, a maksimalno 3.000,kn
B) Poduzetnicima koju prijavljuju projektni prijedlog za dodjelu bespovratnih sredstava u iznosu traženih sredstava potpore većem od 300.000,00 kn dodjeljuje se potpora za troškove pripreme prijavne dokumentaciji u sljedećim intenzitetima:
I) mikro i mali poduzetnici – intenzitet potpore 50% od opravdanih troškova, a maksimalno 15.000,00 kn
II) srednji poduzetnici – intenzitet potpore 40% od opravdanih troškova, a maksimalno 12.000,00 kn
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://medjimurska-zupanija.hr/natjecaji-i-pozivi/page/2/

Poziv za prikupljanje ponuda za nabavu dugoročnog kredita za financiranje investicijskih projekata u Gradu Zagrebu u iznosu od 250.000.000,00 KN

Vrsta natječaja Kreditiranje
Tema/sektor Poduzetništvo, Ostalo
Županija Grad Zagreb
Trajanje natječaja 07.08. – 31.12.2017.
Prihvatljivi prijavitelji Nije dozvoljeno nuđenje po grupama ili dijelovima predmeta nabave.
Izvod iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta gospodarskog subjekta, kojim dokazuje da ima registriranu djelatnost u svezi s predmetom nabave
Predmet/ svrha Nabava dugoročnog kredita u iznosu od 250.000.000,00 kn za financiranje investicijskih projekata u Gradu Zagrebu.
Prihvatljive troškovi Kriterij odabira ponude – Najniža cijena ponude
Iznos bespovratnih sredstava 250.000.000,00 kn
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.zagreb.hr/poziv-za-prikupljanje-ponuda-za-nabavu-dugorocnog-/113173

Certifikacijom proizvoda do tržišta

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poduzetništvo, Ostalo
Trajanje natječaja 3.5.2017. – 29.12.2017.
Prihvatljivi prijavitelji Mikro, mali i srednji poduzetnici
Predmet/ svrha Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima
Prihvatljive aktivnosti Poticanje mikro, mali i srednji poduzetnici
Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore) 38.000.000,00 kuna (20.000,00 HRK – 1.000.000,00 HRK)
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1406

Javni poziv za tekući projekt: T 100053 potpora male vrijednosti za postizanje standarda ekonomske veličine – poljoprivreda

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poljoprivreda
Županija Koprivničko-križevačka županija
Trajanje natječaja 24.03.2017. – 22.12.2017.
Prihvatljivi prijavitelji Pravne i fizičke osobe iz djelatnosti poljoprivrede, moraju imati prebivalište odnosno sjedište na području Koprivničko–križevačke županije
Predmet/ svrha Za postizanje standarda ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva
Prihvatljive aktivnosti 1. Kupnja poljoprivrednog zemljišta, kupnja stoke, kupnja pčelinjih zajednica, kupnja zaštićenog prostora za proizvodnju povrća, voća, gljiva i cvijeća sa pripadajućom opremom i podizanje višegodišnjih nasada (sadnice).
2. Subvencionirano gospodarstvo realizacijom subvencije mora dostići ekonomsku veličinu od minimalno 2.000,00 Eura u skladu sa FADN kalkulatorom
Iznos bespovratnih sredstava 200.000,00 kuna
Intenzitet 50%, ali ne više od 50.000,00 kuna (sa PDV-om,) od prihvatljivih troškova uvažavajući ograničenje potpore male vrijednosti do 15.000 Eura u kunskoj protuvrijednosti tijekom bilo kojeg razdoblja od 3 fiskalne godine
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju https://kckzz.hr/javni-poziv-za-tekuci-projekt-t-100053-potpora-male-vrijednosti-za-postizanje-standarda-ekonomske-velicine-poljoprivreda-2/

Javni poziv za tekući projekt T 100010 POTICANJE NOVIH VIŠEGODIŠNJIH NASADA

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Poljoprivreda, Ostalo
Županija Koprivničko-križevačka županija
Trajanje natječaja 24.03.2017. – 22.12.2017.
Prihvatljivi prijavitelji Pravne i fizičke osobe iz djelatnosti poljoprivrede, moraju biti upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, te imati sjedište ili prebivalište na području Koprivničko – križevačke županije
Predmet/ svrha Subvencioniranje podizanja novih višegodišnjih nasada
Prihvatljive aktivnosti 1. Subvencionirati će se sadnja novih nasada voćnjaka, na površini ne manjoj od 0,25 ha, iznos subvencije po jednoj voćnoj sadnici je 40% od prosječne cijene sadnice, ali ne više od 12,00 kn (s PDV-om), za orahe ne više od 32,00 kune (s PDV-om). Maksimalni iznosi potpore odnose se na prosječne cijene sadnice po pojedinoj vrsti sadnica
2. Subvencionirati će se sadnja novih nasada vinove loze na površini ne manjoj od 0,25 ha, 40% prosječne cijene loznog cijepa, a najviše 4,00 kn prosječne cijene loznih cijepova
3. Subvencionirati će se sadnja novih nasada jagoda minimalno za 3.000 komada sadnica jagoda, 40% prosječne cijene sadnice ali ne više od 0,6 kuna prosječne cijene sadnica
4. Korisnici potpora dužni su voditi računa o ograničenju potpora male vrijednosti do 15.000 Eura u kunskoj protuvrijednosti tijekom bilo kojeg razdoblja od 3 fiskalne godine
Iznos bespovratnih sredstava 200.000,00 kuna
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju https://kckzz.hr/javni-poziv-za-tekuci-projekt-t-100010-poticanje-novih-visegodisnjih-nasada-2017/

Javni poziv za aktivnost A – 100158 Sufinanciranje rashoda jedinica lokalne samouprave za dezinsekciju na području Koprivničko – križevačke županije u 2017. Godini

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Poljoprivreda, Ostalo
Županija Koprivničko-križevačka županija
Trajanje natječaja 24.03.2017. – 22.12.2017.
Prihvatljivi prijavitelji Pravne i fizičke osobe iz djelatnosti poljoprivrede, s prebivalištem odnosno sjedištem na području Koprivničko–križevačke županije
Predmet/ svrha Subvencioniranje poticanja prehrane osnovnog stada u pčelarstvu ili prihrane pčelinjih zajednica u svrhu održavanja matičnog stada
Prihvatljive aktivnosti Za podnositelje zahtjeva prihvatljivi su računi iz 2017. godine, a za korisnike koji su u sustavu PDV-a, isti nije prihvatljiv trošak
Podnositelj zahtjeva mora u 2017. godini biti evidentiran u Hrvatskom pčelarskom savezu i mora imati evidencijski broj pčelara izdan od Hrvatskog pčelarskog saveza
Zahtjev za subvencioniranje troškova nabave šećera za prihranu osnovnog stada ili pčelinjih zajednica podnosi se jednom godišnje
Iznos bespovratnih sredstava 60.000,00 kuna
Intenzitet Troškovi nabave šećera za prihranu osnovnog stada ili pčelinjih zajednica u iznosu od 20 kuna/košnici, odnosno ne više od 30% od ukupnog iznosa prema priloženim računima
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju https://kckzz.hr/javni-poziv-za-tekuci-projekt-t-100040-potpore-male-vrijednosti-u-pcelarstvu-2/

Javni poziv za aktivnost A 100021 ŽUPANIJSKI OBRTNIČKI I GOSPODARSKI SAJMOVI na području Koprivničko-križevačke županije u 2017. Godini

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Poduzetništvo, Ostalo
Županija Koprivničko-križevačka županija
Trajanje natječaja 24.03.2017. – 15.12.2017.
Prihvatljivi prijavitelji Poduzetnici (tvrtke, obrti i zadruge) i poljoprivrednici (OPG)
Predmet/ svrha Marketinške promocije vlastitih proizvoda zainteresirani za zajedničkim sudjelovanjem na inozemnim i međunarodnim sajmovima
Prihvatljive aktivnosti 1. Županija podmiruje cjelokupne troškove izložbenog prostora, smještaja i prijevoza
2. Poduzetnici odnosno interesne grupe poduzetnika obvezni su podnijeti izvještaj o održanom sajmu sa priloženim fotografijama. Također su dužni na izložbenom prostoru na vidljiv način istaknuti obilježja Županije.
3. Ukoliko sajam nije održan ili nije podnijet izvještaj, Županija će tražiti povrat sredstava.
Iznos bespovratnih sredstava 30.000,00 kn – Maksimalni iznos potpore po jednom sajmu iznosi 10.000,00 kn
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju https://kckzz.hr/javni-poziv-za-aktivnost-a-100021-zupanijski-obrtnicki-i-gospodarski-sajmovi-na-podrucju-koprivnicko-krizevacke-zupanije-u-2017-godini/

Javni poziv za tekući projekt T 100004 poticanje izgradnje gospodarskih građevina sufinanciranjem glavnih građevinskih projekata javnog i privatnog sektora na području Koprivničko-križevačke županije u 2017. godini

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Poduzetništvo, Ostalo
Županija Koprivničko-križevačka županija
Trajanje natječaja 24.03.2017. – 15.12.2017.
Prihvatljivi prijavitelji JLS, gospodarske pravne osobe i OPG-i u sustavu PDV-a s područja Koprivničko-križevačke županija
Predmet/ svrha Poticanje izgradnje gospodarskih građevina sufinanciranjem glavnih građevinskih projekata javnog i privatnog sektora
Iznos bespovratnih sredstava 230.000,00 kn
Intenzitet 1. Gospodarske pravne osobe i OPG-i subvencionirati će se 30% iznosa računa, najviše do 30.000,00 kn – za tu namjenu osigurana sredstva u iznosu 130.000,00 kn
2. JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti I., II. i III. skupine (do 100% u odnosu na nacionalni prosjek) subvencionirati će se 30% troškova : A) do 50.000,00 kn za JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti I. skupine
B) do 40.000,00 kn za JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti II. skupine
C) do 30.000,00 kn za JLS s vrijednošću indeksa razvijenosti III. Skupine
3. Komunalni i vodni doprinos nisu prihvatljivi trošak, dok je PDV prihvatljiv, ukoliko JLS nije Odlukom predstavničkog tijela ovlastio pravnu osobu koja je u sustavu PDV-a. U Proračunu su za tu namjenu osigurana sredstava u iznosu 100.000,00 kn.
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju https://kckzz.hr/javni-poziv-za-tekuci-projekt-t-100004-poticanje-izgradnje-gospodarskih-gradevina-sufinanciranjem-glavnih-gradevinskih-projekata-javnog-i-privatnog-sektora-na-podrucju-koprivnicko-krizevacke-zupanije/

Javni poziv za aktivnost A 100106 POTPORA MALE VRIJEDNOSTI OBRTNICIMA –STJECANJE ZNANJA I VJEŠTINA na području Koprivničko-križevačke županije u 2017. Godini

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Obrazovanje
Županija Koprivničko-križevačka županija
Trajanje natječaja 24.03.2017. – 15.12.2017.
Prihvatljivi prijavitelji Fizičke osobe/obrtnici
Predmet/ svrha Potpora male vrijednosti obrtnicima – stjecanje znanja i vještina
Prihvatljive aktivnosti Polaganje majstorskog ispit odnosno ispit o stručnoj osposobljenosti
Iznos bespovratnih sredstava 150.000,00 kn
Intenzitet 50% troška vezanog uz polaganje ispita
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju https://kckzz.hr/javni-poziv-za-aktivnost-a-100106-potpora-male-vrijednosti-obrtnicima-stjecanje-znanja-i-vjestina-na-podrucju-koprivnicko-krizevacke-zupanije-u-2017-godini/

Javni poziv za dodjelu potpora za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama na području Osječko-baranjske županije

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poljoprivreda, Kultura, Ostalo
Županija Osječko – baranjska županija
Trajanje natječaja 20.3.2017 – 15.12.2017
Prihvatljivi prijavitelji Korisnik potpore je jedinica lokalne samouprave, ustanova, znanstvena i obrazovna institucija, udruga registrirana za očuvanje tradicije i kulturne baštine, te druge fizičke i prave osobe.
Predmet/ svrha Potpora za manifestacije dodjeljuje se za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama koje su povezane s poljoprivrednom proizvodnjom, autohtonim proizvodima, očuvanjem tradicije i kulturne baštine, a odnosi se na sudjelovanje na sajmovima i izložbama, natjecanjima, festivalima, smotrama, znanstvenim skupovima i drugim srodnim manifestacijama.
Prihvatljive aktivnosti Troškovi zakupa prostora, kotizacije, uvrštenja u sajamski katalog, izrade promidžbenih materijala, putni troškovi i drugi opravdani troškovi koji su u neposrednoj vezi s organizacijom i sudjelovanjem na manifestacijama
Intenzitet 50%
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1718

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivrednoj proizvodnji u Karlovačkoj županiji za 2017. Godinu

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poljoprivreda
Županija Karlovačka
Trajanje natječaja 20.ožujka 2017. – 15.12.2017.
Prihvatljivi prijavitelji Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Karlovačkoj županiji. Poljoprivredno gospodarstvo je pravna ili fizička osoba, a djeluje kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, trgovačko društvo ili zadruga.
Predmet/ svrha Potpore male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Karlovačke županije
Prihvatljive aktivnosti A) Ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju: 1. Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje
2. Unapređenje biljne proizvodnje: A) Kalcizacija kiselih tala
B) Sustavi za navodnjavanje uključujući i izgradnju/kupnju akumulacijskih sustava
C) Sustavi za obranu od tuče
D) Ograde i armature u voćnjacima i vinogradima
E) Oprema za proizvodnju povrća, cvijeća i jagoda u zaštićenom prostoru
F) Folija za proizvodnju jagoda i povrća na otvorenom
3. Unapređenje stočarske proizvodnje: A) građenje i rekonstrukcija kapaciteta za sakupljanje i odlaganje stajskog gnoja i gnojovke
B) Kupnja silosa
C) Nabavka muzne opreme, mljekovodi i oprema za hlađenje i skladištenje mlijeka
4. Edukacija i stručno osposobljavanje poljoprivrednika
5. Premija osiguranja usjeva nasada i životinja
6. Legalizacija objekata poljoprivredne namjene

B) Ulaganje u preradu i trženje poljoprivrednih proizvoda: 1. Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje u sektoru prerade –subvencija kamata
2. Unapređenje prerade u biljnoj proizvodnji: A) Opremanje vinskih podruma
B) Nabavka opreme za preradu i pakiranje voća i povrća
C) Nabavka opreme za preradu, pakiranje i sušenje poljoprivrednih proizvoda
3. Unapređenje prerade u stočarskoj proizvodnji: A) Opremanje mini sirana
B) Nabavka opreme za proizvodnju svježeg sira i vrhnja
4. Analiza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
5. Certificiranje proizvoda: A) Certificiranje kupusa sorte „ogulinac“
B) Uvođenje standarda i sustava kontrole kvalitete u poljoprivrednu proizvodnju
6. Promocija poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda: A) Sudjelovanje na sajmovima izvan Karlovačke županije
B) Prodaja vlastitih poljoprivrednih proizvoda
Iznos bespovratnih sredstava Najviši iznos potpore koju jedan korisnik može ostvariti iz Proračuna Karlovačke županije – 50.000,00 kuna.
Ovisno o Uredbi Komisije tijekom 3 godine 1 korisnik može najviše povući 15.000 eura, to jest 200.000 eura
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju https://www.kazup.hr/natjecaji/poljoprivreda.html

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju u Karlovačkoj županiji za 2017. godinu

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/sektor Poljoprivreda
Županija Karlovačka
Trajanje natječaja 20.ožujka 2017. – 15.12.2017.
Prihvatljivi prijavitelji Aktivnost 2. – Potpora poljoprivrednim gospodarstvima za članstvo u LAG-u:
Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava pri Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u Karlovačkoj županiji. Poljoprivredno gospodarstvo je pravna ili fizička osoba, a djeluje kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, trgovačko društvo ili zadruga.

Aktivnost 4. – Sufinanciranje programa i projekata u cilju razvoja poljoprivrede i ruralnog prostora:
Poduzetnici, fizičke i pravne osobe koje imaju sjedište/prebivalište na području Karlovačke županije.

Aktivnost 5. – Pokroviteljstvo tradicionalnih manifestacija koje promiču poljoprivrednu proizvodnju i trženje poljoprivrednih proizvoda:
Poduzetnici, fizičke i pravne osobe koje imaju sjedište/prebivalište na području Karlovačke županije.
Prihvatljive aktivnosti Aktivnost 5. – Karlovačka županija će kao suorganizator i pokrovitelj tradicionalnih manifestacija, natjecanja i
izložbi, a koje promiču poljoprivrednu proizvodnju, sufinancirati troškove organiziranja sukladno Uputi župana za provedbu postupka nabave robe, radova i usluga bagatelne vrijednosti
Iznos bespovratnih sredstava Aktivnost 2. najviše 500,00 kn/korisniku/godišnje
Aktivnost 5. Maksimalni iznos potpore po jednoj manifestaciji je 10.000,00 kuna/godišnje.
Intenzitet Aktivnost 2. 70% iznosa članarine u 2017. godini
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju https://www.kazup.hr/natjecaji/poljoprivreda.html

NATJEČAJ za dodjelu poduzetničkih kredita

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Poduzetništvo
Županija Sisačko-moslavačka
Trajanje natječaja 13.3.2017 – 15.12.2017.
Prihvatljivi prijavitelji 1. Subjekti malog gospodarstva – obrti, trgovačka društva i zadruge
2. Prednost – novo zapošljavanje
3. Najmanje 75% privatnog vlasništva u vlasničkoj strukturi na dan podnošenja zahtjeva za kredit
4. Ostvarena neto dobit za prethodnu godinu poslovanja >=0, odnosno ostvareni dohodak >=0
5. Reguliran dug prema državi
Partneri Jedinice lokalne samouprave s područja Sisačko – moslavačke županije i poslovne banke koje su prihvatile partnerstvo i koje djeluju na području Sisačko-moslavačke županije.
Predmet/ svrha Razvoj povoljnog financijskog okruženja na području Sisačko-moslavačke županije te omogućiti gospodarstvu, malim i srednjim poduzetnicima, poduzetnicima početnicima i drugima, jednostavniji, brži i kvalitetniji pristup financijskim sredstvima čime se olakšava pokretanje novih poduzeća te širenje i rast poslovanja postojećih.
Prihvatljive aktivnosti 1. Kupnja, izgradnja, uređenje poslovnog prostora ili proširenje gospodarskih objekata (stanovi isključeni)
2. Kupnja opreme ili dijela opreme (strojevi, uređaji, vozila i dr.)
3. Kupnju zemljišta u svrhu poduzetničke djelatnosti
4. Refinanciranje postojećih nepovoljnih kredita za iste ili slične namjene
5. Obrtna sredstva u visini do najviše 30% ukupnog iznosa odobrenog kredita
6. Dio kreditnih sredstava (iz dijela obrtnih sredstava) može se koristiti i za podmirenje obveza prema dobavljačima, državi, te drugim vjerovnicima uz uvjet da se radi o dospjelim neizmirenim obvezama
Iznos bespovratnih sredstava (najniži i najviši iznos potpore) (kredita) 100.000.000,00 kuna (50.000,00 kuna i nije određen i ovisi o kvaliteti poduzetničkog projekta i kreditnoj
sposobnosti poduzetnika)

Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.smz.hr/site/natj/javni/details/232-natjeaj-za-dodjelu-poduzetnikih-kredita

5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala – NOVO

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Poljoprivreda
Trajanje natječaja 04.08.2017. – 01.12.2017.
Iznosi sredstava 20.000.000 €
Prihvatljivi prijavitelji Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
Predmet/ svrha Dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima.
Prihvatljive aktivnosti 1. Troškovi usluga arhitekata, inženjera, konzultanata i sudskog vještaka;
2. Troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl.
3. Investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta;
4. Građenje/rekonstrukcija/opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju;
5. Popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju;
6. Nabava osnovnog stada/matičnog jata domaćih životinja;
7. Kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg bilja;
8. Označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna europske unije, ali ne više od 100 eur u kunskoj protuvrijednosti.
Iznos bespovratnih sredstava 150.000.000,00 HRK
Intenzitet Do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.eu-projekti.info/natjecaji/5-2-1-obnova-poljoprivrednog-zemljista-i-proizvodnog-potencijala
info@eu-projekti.com

Javni poziv za tekući projekt T – 100032 Subvencija poljoprivrednicima – izrada dokumentacije za legalizaciju izgrađenih gospodarskih objekata u poljoprivredi na području Koprivničko – križevačke županije u 2017. Godini

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Poduzetništvo, Ostalo
Županija Koprivničko-križevačka županija
Trajanje natječaja 24.03.2017. – 01.12.2017.
Prihvatljivi prijavitelji Fizičke i pravne osobe iz djelatnosti poljoprivrede, podnositelji zahtjeva za subvenciju moraju imati prebivalište odnosno sjedište na području Koprivničko-križevačke županije
Predmet/ svrha Legalizacija izgrađenih gospodarskih objekata u poljoprivredi
Prihvatljive aktivnosti 1. Potrebno je priložiti račun ovlaštenog projektanta i geodete, te Rješenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije
2. Podnositelj zahtjeva mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
3. Zahtjev za subvencioniranje podnosi se jednom godišnje
Iznos bespovratnih sredstava 100.000,00 kuna
Intenzitet 50% troškova izrade projektne i geodetske dokumentacije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a maksimalno 10.000,00 kuna
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju https://kckzz.hr/javni-poziv-za-tekuci-projek-t-100032-subvencija-poljoprivrednicima-izrada-dokumentacije-za-legalizaciju-izgradenih-gospodarskih-objekata-u-poljoprivredi-na-podrucju-koprivnicko/

Javni poziv za dodjelu potpora mladim poljoprivrednicima na području Osječko-baranjske županije

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Poljoprivreda, Ostalo
Županija Osječko – baranjska županija
Trajanje natječaja 20.03.2017. – 01.12.2017.
Prihvatljivi prijavitelji 1. Mladi poljoprivrednik koji obavlja primarnu poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu registriran kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a stariji je od 18 godina i mlađi od 40 godina na dan podnošenja zahtjeva.
2. Primarna poljoprivredna djelatnost iz prethodnog stavka je proizvodnja primarnih poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom zemljištu ili proizvodnja proizvoda u stočarstvu
3. Ne smije biti nositelj poljoprivrednog gospodarstva kraće od 1, a duže od 3 godine, prije podnošenja zahtjeva za potporu, mora imati sjedište odnosno prebivalište na području Županije i ulaganje mora biti na području Županije.
4. Poljoprivredno gospodarstvo za koje korisnik traži potporu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu pripada ekonomskoj veličini iskazanoj u standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 1.000 do 7.999 eura.
Predmet/ svrha Potpora mladom poljoprivredniku odobrava se za one prihvatljive troškove koji će rezultirati modernizacijom proizvodnog procesa i/ili povećanjem proizvodnog kapaciteta kroz povećanje standardnog ekonomskog rezultata.
Prihvatljive aktivnosti Troškovi podizanja novih nasada i/ili restrukturiranje postojećih nasada, kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg ili višegodišnjeg bilja, sjemena ili sadnog materijala, opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje
Najviši iznos bespovratnih sredstava/Intenzitet 50% prihvatljivih troškova iz prethodnog stavka, a najviše do 70.000,00 kuna
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1718

Javni poziv za dodjelu potpora oštećenicima u slučaju elementarne nepogode na području Osječko-baranjske županije

Vrsta natječaja Bespovratna sredstva
Tema/ sektor Poljoprivreda, Ostalo
Županija Osječko – baranjska županija
Trajanje natječaja 20.03.2017. – 01.12.2017.
Prihvatljivi prijavitelji Korisnik potpore je poljoprivrednik koji obavlja poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu registriran kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.
Predmet/ svrha Potpora se odobrava u slučaju štete od elementarne nepogode kada za nastalu štetu nije proglašena elementarna nepogoda sukladno propisima koji uređuju navedeno područje i nije zaključena polica osiguranja
Najviši iznos bespovratnih sredstava/Intenzitet 25% od ukupno utvrđene štete prema dokumentaciji nadležnih tijela, a najviše do 10.000,00 kuna.
Poveznica za više informacija i natječajnu dokumentaciju http://www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1718