VOĐENJE KNJIGE POPISA (Obrazac KP)

Podaci u knjigu popisa upisuju se na sljedeći način:

u stupac 1.: redni broj

u stupac 2.: datum upisa dokumenta o zaduženju robe, odnosno razduženju robe,

u stupac 3.: naziv i broj dokumenta o zaduženju, odnosno razduženju robe i o drugim promjenama koje se odnose na ukupno zaduženje odnosno razduženje robe (vraćanje robe, otpis robe ili dr.) ili na promjenu cijene robe (neovisno o razlogu: promjene stope poreza, marže ili dr.).

u stupac 4.: ukupna vrijednost zaduženja robe. U ovaj stupac se unosi zbroj iz stupca 8. obrasca PKV, odnosno PKT.

U stupac 4. upisuju se i podaci o iznosima za koje se povećava odnosno smanjuje vrijednost zadužene robe. Kod promjene cijena robe trgovac je dužan sastaviti zapisnik.