ZAPISNICI O POVIŠENJU I SNIŽENJU CIJENA

Svako maloprodajno mjesto zadužuje se po prodajnim cijenama s porezom na dodanu vrijednost
utvrđenim prema primkama odnosno kalkulacijama. Povećanje, odnosno smanjenje cijena može se
izvršiti samo na temelju zapisnika o promjeni cijene. U članku 8. Pravilnika propisan je i
minimumom podataka koje zapisnik mora sadržavati u slučaju promjene cijena robe u prodavaonici u
odnosu na one cijene kojima je zadužena knjiga popisa. Trgovac je obvezan dostaviti obavijest o
promjenama visine marže Ministarstvu gospodarstva. Naime, trgovci koji prodaju robu za koju je
Naredbom o određivanju proizvoda i usluga za koje se dostavljaju obavijest o cijenama i maržama
radi praćenja propisana ta obveza dužni su, u slučaju promjene visine marže, o tom na
propisanom obrascu OC-2 izvijestiti Ministarstvo gospodarstva. Obveza prijave odnosi se kako na
povećanje stope marže, tako i na smanjenje, ali samo za onu trgovačku robu obuhvaćenu
Naredbom. Obavijest se dostavlja najkasnije u roku od tri dana od početka primjene nove stope
marže.

Povećanje maloprodajnih cijena

Povećanje maloprodajnih cijena može se vršiti zbog:
– nivelacije cijena kada se zbog nabave robe po većim cijenama povećava cijena robe na zalihi,
– povećanja cijena na temelju odluke trgovca.

U oba slučaja sastavlja se zapisnik o povećanju cijena koji mora sadržavati najmanje
podatke.
U knjizi popisa podaci iz zapisnika o povećanju maloprodajnih cijena knjiže se kao nabava
robe (zaduženje prodavaonice).

Sniženje maloprodajnih cijena

Sniženje maloprodajnih cijena trgovac može provesti zbog:
– nivelacije cijena (nabava robe po nižim cijenama od onih na zalihi).
– sezonska sniženja,
– odluke trgovca o sniženju cijena (zbog gotovinskog plaćanja, smanjenja kvalitete robe, i
slično)
Kada se radi o nivelaciji cijena tada se popisuje samo ona roba na zalihi za koju se
snižava cijena i o tome se sastavlja zapisnik. Ako je riječ o sezonskom sniženju cijena tada
je potrebno popisati zalihe robe i sniziti cijene svim ili dijelu artikala te na temelju zapisnika
proknjižiti iznos sniženja u knjizi popisa.